• U pripremu: knjiga priča „Pod pritiskom“ bosansko-hercegovačkog pjesnika Faruka Šehića u njemačkom prevodu Cornelie Marks