• U pripremu: knjiga priča „Pod pritiskom“ bosansko-hercegovačkog pjesnika Faruka Šehića u njemačkom prevodu Cornelie Marks

  • U pripremu: knjiga pjesama „Stihovi od pijeska“ („Verse aus Sand“) crnogorske pjesnikinje Dragana Tripković, u njemačkom prijevodu od Cornelije Marks, objavljivanje i prezentacija ove dvojezične knjige pjesama: Lajpcig, Leipziger Literaturverlag, 2019., i na Sajmu knjiga u Lajpcigu, 2019.

  • 13. – 17.09.2018. gostovanje Kornelije Marks: 3. Međunarodne književne susrete – Banja Luka (Bosnia i Hercegovina), 2018. , koji će se održati u okviru Sajma knjiga u Banjoj Luci od 13. do 17. septembra 2018. godine.